Ett helt kvarter för kulturen

I centrala Örebro har nu Örebro Kommuns fastighetsbolag Örebroporten uppfört Kulturkvarteret. Kulturkvarteret är namnet på Örebros nya kulturkluster och mötesplats som inrymmer ett nytt stadsbibliotek, dans- och musiksalar för Kulturskolan, delar av gymnasieskolans estetiska program, konsthall, restaurang. I entréplanet finns också en stor multiscen med flexibel scen och skjutbara läktare för till exempel konserter och seminarier.

Projektet har genomförts med stort fokus på de digitala möjligheterna och arbetet har genomförts med hjälp av verktyg såsom Virtual Reality och helt digitala byggritningar. Parterna har även tillsammans utvecklat en digital förvaltningsmodell för kvarteret, en så kallad digital tvilling. Modellen kommer underlätta och ge en mer effektiv fastighetsförvaltning.

Byggnaden är miljöcertifierad enligt Miljöbyggnad 3.0, och genom att uppfylla kraven för nivå Silver får byggnaden låg energianvändning med bibehållen bra inomhusmiljö och god ventilation.

Byggnaden är på 14000 kvadratmeter och har ritats av Wingårdhs Arkitekter. Bygget har genomförts i partnering mellan NCC och Örebroporten.

Intrx uppdrag startade i den offentliga upphandlingen av inredningskonceptet till restaurangens inom- och utomhusmiljö, där stort fokus på hållbarhet, tillgänglighet och funktion presenterades. Intrx bidrag vann upphandlingen och i vidare samarbete med Kulturkvarteret och Wingårdh Arkitekter så levereras och installeras all inredning och möbler under maj månad 2021 till restaurangen och dess uteservering på den stora terassen som svävar ovanför Svartån i Kulturkvarterets hjärta

Foto: Joakim Kröger, NCC.