Ica Maxi Flygstaden

I utkanten av Halmstad ligger Ica Maxi Flygstaden, en butik som de senaste två åren har gjort investeringar i form av förnyelse på flera avdelningar. Hela tiden har ambitionen varit att skapa en genomtänkt helhet för att förenkla vardagen, både för kunder och för personal.

Under förnyelsearbetet har vi på Intrx varit delaktiga från första idé och skiss till färdigt montage av butiksinredning. Samarbetet mellan oss och butiken har varit en viktig faktor för att kunna förverkliga butikens visioner – såväl funktionsmässiga som visuella. Vår säljare Martin Nord har varit kundansvarig under hela projektets gång.

”Ett tätt samarbete med butiken har resulterat i genomtänkta inredningslösningar som tar hänsyn till arbetsmiljö och kvalité. Det var viktigt för butiken med en tidlös design och generösa kundytor.” Martin Nord, säljare på Intrx

Ytterligare ett viktigt verktyg under arbetets gång har varit vår formgivare Mari Fridlunds 3D-visualiseringar som fångar alla detaljer, både i inredning och möjliga kundflöten.

”Varje avdelning har sina utmaningar, både när det gäller de enskilda produkternas exponering och tillgängligheten för såväl kund som personal. Med hjälp av visualiseringar kan vi lösa sådana utmaningar i ett tidigt skede.” Mari Fridlund, formgivare på Intrx

När Ica Maxi Flygstaden nu står klar har butiken öppna ytor och inredning som andas saluhall och mathantverk. Mörka färger är en röd tråd genom hela butiken med funktionell inredning som frontar varor av alla dess slag.

”Det har varit ett fantastiskt roligt projekt som vi på Intrx är mycket stolta över. Butiken är ett gott exempel på när funktionalitet och nytänkande design möts.” Martin Nord, säljare på Intrx

VILL DU VETA MER OM DETTA PROJEKT ELLER OM ANDRA LIKNANDE UPPDRAG?

Välkommen att ringa eller skicka ett meddelande via e-post till ansvarig säljare!

Martin Nord
Försäljning – Dagligvaruhandeln
martin.nord@intrx.se
019 277 28 28 / 070 191 20 49