Mattias Andersson, Utvecklingschef

”Intrx har en plan och familjär organisation där det är nära och finns en tilltro till alla medarbetare. Du känner att du är en viktig del där du tillåts växa och utvecklas och att du kan vara med och påverka din vardag och samtidigt få testa på nya områden.

För mig innefattas vår kultur av ett stort ansvarstagande för produkter och medarbetare, att det finns ett stort driv för det vi levererar oavsett vart du jobbar inom företaget. Det är ingen som sätter sig på tvären när bekymmer uppstår, utan alla är snabba på att tillsammans hitta lösningar och se möjligheterna för att fortsätta utveckla företaget.

Arbetsbelastningen går i vågor och där gör Intrx ett bra jobb i att erbjuda möjlighet till mer fritid när trycket är lägre, för att kunna ladda batterierna inför högsäsongen. Sedan är det väldigt svårt att koppla bort jobbet när du besöker butiker/restauranger på fritiden och låta bli att inte kolla på inredningen och olika lösningar för att ta med det tillbaka till jobbet…”