Om Intrx

Med stor entreprenörsanda är vi stolta över att arbeta med inredningskoncept som skapar värde och upplevelse för miljontals människor som besöker våra kunder varje dag, alltifrån butiker till restauranger och offentliga platser. Vi gillar helt enkelt att tänka ut nya innovativa och hållbara lösningar som vi med hårt arbete, engagemang och en hel del skratt hjälps åt att tillsammans förverkliga.

Våra ledord leder oss på riktigt

Vi har gemensamt i företaget kommit fram till vad vi vill jobba med och för.

 • Nytänkande
 • Flexibla
 • Långsiktiga
 • Tillsammans

Dessa jobbar vi med praktiskt. Varje dag och i varje projekt.

Våra förmågor

Vi kan hjälpa dig på ett komplett sätt om du har behov av att utveckla en miljö i en butik, i en restaurang eller på ett café. Eller om du jobbar på ett hotell eller behöver hjälp med en mer offentlig miljö på en flygplats, en galleria eller ett bibliotek. Hos oss jobbar arkitekter, utvecklare, ekonomer, snickare, konstruktörer, projektledare, montörer och många andra som behövs.

Vi har lång erfarenhet av att utveckla koncept och miljöer för dagligvaruhandel, detaljhandel och våra koncept är skalbara i det fall du har behov av det.

Vårt arbete med CSR

(Corporate Social Responsibility)

Vår vision om en hållbar utveckling anger riktningen för vårt arbete. Detta arbete bedrivs på ett ekonomiskt, etiskt och socialt hållbart sätt. Vi tänker inte bara på miljön nu utan även på kommande generationers framtid.

Vårt program för hållbar utveckling omfattar vår verksamhet, våra leverantörers verksamhet och även våra kunders verksamhet.

Som företag stödjer vi FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Vi vill ta vårt ansvar och göra det vi kan för att de 17 målen ska uppnås. Vårt hållbarhetsarbete visar hur vi knyter samman våra mål med de 17 relaterade globala målen.

Våra hållbarhetsmål 2023

“Intrx skall överträffa förväntningarna på hållbarhetsområdet utifrån officiella standarder”

Under 2023 fokuserar Intrx på tre områden som ligger i linje med de globala målen för hållbar utveckling och som skapar ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart avtryck på Intrx.

 • Klimat
  • CO2, effektivisera våra transporter
 • Energi
  • El, värme
  • Internt / externt
 • Hållbar vardag
  • Erbjuda hållbara alternativ, t.ex. trä istället för plast
  • Skapa giftfri miljö (internt, externt)

Leverantörer

Tillsammans med våra leverantörer strävar vi mot långsiktig lönsamhet och öppen ekonomisk redovisning som inkluderar CSR apekterna.

Vi utvecklar oss tillsammans med våra leverantörer för att våra varor och tjänster alltid ska vara framställda under förhållanden enligt CSR kraven.

 • FN Global Compacts
 • FNs deklaration om mänskliga rättigheter
 • FNs barnkonvention
 • ILOs 8 kärnkonventioner

Leverantörer ska signera vår Code of Conduct.

Vi engagerar oss

Vi ska aktivt bidra till samhällets, branschens och koncernens utveckling genom samarbeten med andra företag, organisationer och andra verksamheter. Här är några av 2023 års initiativ:

Örebro Hockey
IFK Kumla Fotboll
Örebro SK Fotboll
Indianerna Speedway Kumla
Dagligvarugalan

Med ett litet, anspråkslöst kontor som bas hemma i källaren i Kumla startade Jan Jansson företaget. Affärsidén var att hjälpa butiksinnehavare att öka sin lönsamhet.

https://youtu.be/VD3w6RPmljE

Allt startade 1983

Under 80-talet valde många luckkiosker i Sverige att bygga om till kioskbutiker. Vi blev då snabbt flitigt anlitade att hjälpa butikerna att planera och inreda sina lokaler. Servicehandeln fortsatte att vara vårt huvudsakliga verksamhetsområde under hela 80-talet där vi började göra alltmer inredning för odds- och turspel.

I början av 90-talet fick vi förtroendet att leverera ny inredning till 3000 Tipstjänstombud (numer Svenska Spel). Bland ombuden fanns många ICA- och Coopbutiker och tack vare det fick vi vår första kontakt med dagligvaruhandeln. Under 90-talet ökade efterfrågan från dagligvaruhandeln och vi började erbjuda försäljningslösningar för bröd, frukt & grönt och kolonialvaror.

2004 tog grundarens son, Fredric Jansson, över som ägare och VD för företaget. Fokus flyttades då ytterligare mot dagligvaruhandeln och tillsammans med ICA jobbade vi under 00-talet hårt med nyetableringar av deras stormarknader.

2014 övertog vi licensen till Agripo – den svenska uppfinningen som kommit att underlätta hanteringen av potatis och andra rotfrukter för både personal och kunder inom livsmedelshandeln.

Idag levererar vi Agripo till samtliga av de svenska livsmedelskedjorna. Men intresset är stort även från grannländerna, inte minst Tyskland och Finland, därför valde vi att under 2019 starta dotterbolag i både Tyskland och Finland.

2019 förvärvar vi restauranginredningsföretaget Back Up Formagram AB. Formagram är en helhetsleverantör som utvecklar inredningskoncept för restauranger och andra offentliga miljöer. De har en gedigen erfarenhet av att driva större om- och nybyggnadsprojekt som inkluderar underentreprenader såsom rör, el och ventilation.

Formagram stärker även vår produktportfölj genom egen tillverkning av inom- och utomhusskyltar, samt tillverkning av inredningslösningar i livsmedelsklassade kompositmaterial.

Integritetspolicy
Vi samlar in data i form av så kallade kakor via den här hemsidan för att se hur den används. Se vår integritetspolicy