Utökade ytor ger bättre avstånd på Landvetter

Under 2017 påbörjades projektet med att bygga ut en ny terminal på Göteborg Landvetter Airport. Projektet pågick i tre år och öppnades upp i etapper under 2020. De nya utökade ytorna ger flygplatsen en ökad flexibilitet och underlättar också för alla att hålla avstånd. Den nya byggnaden bjuder också besökarna på en rad konstverk och en spännande utsikt över landningsbanan.

Som resenär upplever man genast den nya terminaldelen som luftig och stora fönster släpper in dagsljus. Interiören är ljus och det erbjuds gott om sittplatser.

Den konst som välkomnar resenärerna som anländer till den nya terminalen består av svenska symboler och motiv av Västsverige tolkade av konstnären Shai Dahan. Konstnären hoppas att du ska känna kärleken till Sverige och naturen, och att det ska lysa igenom hans väggmålning.

Intrx arbete startade under 2019 med anledning av Swedavias offentliga upphandlingen av sitt- och ståmöbler samt papperskorgar. Intrx fokus var på de ytterst höga kvalitets- och hållbarhetskrav som en flygplats kräver, både med tanke på det frekventa användandet av möblerna men även ett stort fokus på miljöfrågor. Intrx anbud utsågs av Swedavia till det vinnande bidraget där pris och kvalité fick högsta poäng. Under maj och juni 2020 levererades och monterades så leveransen av nästan 1000 sittplatser bestående av balksoffor, barstolar, soffor och sittpuffar. Samt alla papperskorgar. För att kunna genomföra detta installationsarbete krävdes särskilda intyg för arbete på flygplatsområde, något som Intrx givetvis också var kvalificerade för.

Covid-19 har som alla vet påverkat hela flygbranschen och återhämtningen kommer ta tid. Trots detta kommer den utökade terminalen vara till stor nytta då den ger flygplatsen en ökad flexibilitet och skapar bättre förutsättningar för verksamheten att möjliggöra plats för att hålla avstånd för såväl resenärer som medarbetare skriver Swedavia på sin hemsida.

Vidare så har Swedavia med den utökade terminalbyggnaden blivit utsedda till Årets fastighetsägare med hösta snittbetyg i BREEAM-SE av branschorganisationen Sweden Green Building Council. Swedavia bedriver förövrigt sedan många år att ambitiöst hållbarhetsarbete och arbetar också aktivt för att främja övergången till bioflygbränsle samt att ha noll fossila koldioxidutsläpp från den egna verksamheten på samtliga tio flygplatser.